Превземете финансиски извештај на ЈУ Прифатен центар за азил за 2017 г.

ЈУ Прифатен центар за азил 2017