Одлука за избор на кандидат по јавен оглас за вработување на административен службеник

Str1
Mujo 2